Życzenia

              Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia i radując się niezgłębioną miłością Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Parafianom i Gościom.

              Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania każdego dnia nowych zadań; niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje świat.

                  Niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

ks. Tomasz Wójcik